Om 15 år ska fårpest vara utrotad

Den pest som skördar offer bland får och getter världen över ska utrotas, och därmed befria hundratals miljoner familjer på landsbygden från en av de största riskerna för matsäkerhet och försörjning.

FAO och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) kommer att anta en strategi med målet total utrotning av Peste des petits ruminants (PPR) till 2030. Man arbetar med strategin vid en internationell konferens med start den 31 mars i Abidjan, huvudstad i Elfenbenskusten, där den så kallade getpesten diagnostiserades för första gången på 1940-talet.

PPR har expanderat snabbt under de senaste 15 åren och finns nu i ett 70-tal länder i södra och östra Asien, Afrika och Mellanöstern. Om den lämnas okontrollerad kommer sannolikt att göra inbrytningar i Europa. Dödligheten är så hög som 90 procent hos djur som smittas.

Hittills är boskapspest den enda djursjukdom som har utrotats. FAO och OIE ledde kampanjen och 2011 förklarades den katastrofala boskapspesten, som har orsakat svält och imperiers undergång, som utrotad.