Om mönstring av finullslamm

Det föds många finullslamm varje år. Ändå är det bara en liten del av dessa lamm som mönstras. Hur kommer det sig att det är så?

Har du finullsfår?

Föreningen Svenska Finullsfår ber då om tio minuter av din tid att besvara en enkät. Passa på att göra din röst hörd och kom med synpunkter i stort och smått. Självklart är du anonym.

Foto Mia Brandqvist