4 jun 2014

Remissvar

Att svara på remisser är en inte obetylig del av det arbete som SFs styrelse lägger ner. Från och med 2013 publiceras remissvar och yttranden som vi lämnar här. I de fall remissvar från andra organisationer publiceras här, har SF haft möjlighet att lämna synpunkter eller deltagit i författandet av yttrandet eller svaret.