20 maj 2015

Semin

Ansvariga för seminfrågor

Anna Törnfelt
073-707 29 45
anna.tornfelt@faravelsforbundet.com

Jonas Karlsson
070-238 98 10
jonas.karlsson@faravelsforbundet.com