20 maj 2015

Stiftelsen Svensk Fårforskning (SSF)

Stiftelsen Svensk Fårforskning (SSF) bildades 1961. ”Stiftelsens ändamål är att stödja veten­skaplig forskning inom fåruppfödningen med särskild inriktning på främjande av produk­ternas kvalitet och produktionens lönsamhet” (§ 2 SSF´s stadgar). SF skall via SSF verka för bredd och djup inom fårforskningen.

Ordförande för Stiftelsen Svensk Fårforskning är Gudrun Haglund-Eriksson.