Påminnelse inför livdjurssäsongen

Köpa djur

  • Kontrollera alltid att djuret du köper har korrekt dokumentation.
  • Ett djur som är med i avelsregistret har ALLTID ett officiellt härstamningsbevis eller genbanksintyg från Elitlamm. På härstamningsbevis och genbanksintyg visas alltid djurets unika elitlammskod.
  • Gäller det ett rasrent djur, kontrollera att djuret är rasrent enligt härstamningsbeviset.
  • Om du söker djur på Elitlamms Marknadsplats, håll utkik efter det röda A-emblemet som garanterar att djuret är med i avelsregistret. Andra emblem visar om djuret är mönstrat, har avelsvärden eller är med i FSAs genbank.

Sälja djur, när man har Elitlamm

  • Varje djur har en elitlammskod. Denna kod kan du ge till intresserade köpare (som använder Elitlamm Avel & Produktion) så kan de testa släktskap mellan sina djur och det djur du vill sälja.
  • Glöm inte att göra om lammet till livdjur innan det förs över till köparen.
  • För över djuret till köparen samma dag som djuret åker från gården. Många använder Elitlamms Stalljournal och då hamnar djuret direkt i deras stalljournal på rätt dag.

Kom-ihåg-lista vid förflyttning eller inköp av får

Tipsen ovan gäller stambokföring, härstamning och att föra över djur direkt mellan elitlammbesättningar. Men det är fler papper att hålla ordning på, och glöm inte det viktiga smittskyddet.

Håll ett öga på kom-ihåg-lista vid förflyttning eller inköp av får.