Paratuberkolos

Paratuberkolos är en sjukdom som drabbar får och nöt och som orsakar enorma problem i många länder, bland annat i Storbritannien. I Sverige har vi inte sjukdomen, men fall i samband med import av nöt och hjort har förekommit i modern tid. På så nära håll som i Danmark finns den.

Tidigare i sommar kom nyheten att Sverige kommer att dras inför EU-domstolen då vi testar importerade nöt för Para-TB. EU anser att proven inte behövs och att de strider mot reglerna vad gäller importrestriktioner. Vårt privilegierade läge är alltså inget att ta för självklart.

I Australien har man sedan 1990-talet kämpat med sjukdomen och den 1 juli inleddes landets fjärde bekämpningsprogram. Med anledning av detta skrivs det en hel del om ovine Johne's disease, som sjukdomen heter på engelska. För intresserade kommer här några länkar:

Confusion over new ovine Johne's rules ››
Eftersom reglerna är olika för olika regioner finns det en del förvirring över vad som kommer att gälla. Att reglerna ändrats ofta gör det inte enklare.
Samma artikel översatt med hjälp av Google ››

Sheep grazier recalls devastation of Ovine Johne's  ››
Fåruppfödaren Joan Limon minns en av de svåraste tiderna som hennes familj personligen, och hela den australienska fårnäringen, drabbats av. De sociala konsekvenserna av OJD var katastrofala, berättar fru Limon, många drabbade tog sina liv. Men idag är det bättre, idag behandlats OJD som en fårsjukdom, inte som en mänsklig sjukdom.
Med Google ››

New national Ovine Johne’s Disease Management Plan 2013-18 ››
Här beskrivs det nya bekämpningsprogrammet i korthet.
Med Google ››

Vill man läsa om vad sjukdomen ställer till med i Storbritannien finns det ändlöst med material, sök på bovine tuberculosis eller bovine TB. I Storbritannien finns även en koppling till grävlingar som orsakar förbittrade konflikter mellan olika intressegrupper.

12,000 cattle slaughtered because of bovine TB ››