Pengar för att lära andra om hållbart lantbruk

Nu finns 8 miljoner kronor att söka hos Jordbruksverket för nationella projekt. Projekten ska bidra till att kompetens-utveckla andra om ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk.

Projekten med kompetensutveckling ska bidra till ett eller flera av följande målområden:

  • Ingen övergödning
  • Giftfri miljö
  • Ekologisk produktion
  • Ökad välfärd för djuren

Organisationer, föreningar eller nätverk kan söka projektstöd. Ett projekt räknas som nationellt om resultatet sprids och är till nytta för personer, företag eller organisationer i hela landet. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2013.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››