Bråttom att söka bidrag till rovdjurssäkra stängsel i Skåne

Några dagar in på det nya året hade de skånska medierna en omfattande rapportering runt rovdjurssäkra stängsel och möjligheten att söka stöd för dessa. Några djurägare har visat intresse, men inga nya ansökningar om stöd inkommit enligt Sara Svensson på Landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelen i Skåne.

Stödet man kan söka i Skåne är 40 kr per meter, vilket är lägre än i många andra län. Man har valt en lägre nivå eftersom man har tilldelats en liten summa från Jordbruksverket.

Sedan tidigare, under 2012, har stöd för 2,4 km stängsel utbetalats och ytterligare 5,3 km är uppbokade i pågående projekt. Kvar i budgeten finns pengar som räcker till 6,7 km. Bråttom alltså att söka, om man bor i Skåne och behöver söka stöd för rovdjursavvisande stängsel. Hur många procent av Skånes tamdjur skyddas av 14,4 km stängsel?

Länsstyrelsen har trots det låga intreset ansökt om utökad tilldelning från jordbruksverket för 2013, men ännu inte fått något besked. Dett blir lätt en ond cirkel, menar Sara Svensson, lågt intresse betyder att vi tilldelas lite pengar.
– Det kommer att bli väldigt kännbart den dag som många vill ha ersättning och vi är utan resurser.

Text: Anna B