Nytt verktyg för kvalitetssäkring av svenskt lammkött

Pressmeddelande från LRF
Projekt Lammlyftet har gått i mål med formuleringen av en svensk kvalitetsstandard för lammkött och kan presentera ett nytt webbaserat verktyg. Resultatet ska bli godare lamm och ökad lönsamhet för uppfödaren eftersom verktyget ger möjlighet att få ut mer kött per slaktat djur.

Hela branschen, gård, rådgivning, slakt, forskning, handel och grossister har samarbetat för att hitta de viktigaste kvalitetsegenskaperna. Man har också tagit fram ”best practice” i de olika leden så att en större mängd lammkött ska hamna inom standardens ramar. Parametrarna i standarden gäller allt lammkött, oavsett exempelvis ras eller utfodringsmodell

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är projektägare och Viktoria Östlund på LRF Kött är nöjd med resultatet.
– Verktyget vi har tagit fram är lättillgängligt, med en stor mängd kunskap som förpackats enkelt, bland annat i filmformat. Och det går med fördel att använda som en egenkontroll eftersom stora delar är upplagt som en utbildning, säger Viktoria Östlund.

Bakgrunden till projektet är att branschen har upplevt att kvaliteten på svenskt lamm har varit alltför spretig.
– Nu finns en standard som innebär att kunden får ett godare lamm och uppfödaren ökad lönsamhet eftersom den också ger möjlighet att få ut mer kött per slaktat djur. 25 procent av lammen idag slaktas för lätta och det är ju inte hållbart, varken ekonomiskt eller miljömässigt, säger Viktoria Östlund.

Lammlyftet är ett EIP-Agri-projekt och startade 2017.

Lammlyftets verktyg

För mer information, kontakta:
Viktoria Östlund, LRF Kött, 070-859 76 36