Projektstöd till förstudie om tweed

En förstudie om svensk tweed har beviljats stöd i årets utlysning från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Alla nio förstudier och sju projekt som får dela på de 1,5 milj kr som Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade till projektstöd under 2020 finns listade här.

Svensk Tweed – 50 000 kr

Förstudien har som mål att arbeta fram ett tweedgarn spunnet av svensk ull, specifikt spunnet för handvävning av tweedtyger. I nära kontakt med handvävare och spinnerier på Yttre Hebriderna kommer erfarenheter utbytas och kunskap hämtas in. En inventering av för projektet lämpliga ulltyper i Sverige tas fram och för att färgas, provspinnas på svenska spinnerier samt provvävas.

Målet med projektet är dels ett svenskt tweedtyg, dels ett, av svensk ull, för handvävning specifikt spunnet garn för handvävning. Produktionen fokuserar på småskalighet och hållbarhet.

Projektägare: Stefan Moberg, Bro  (dnr NFH 2019-69)