Provtagning av scrapie trappas ner vilket får konsekvenser för kadaverhanteringen

Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga fårsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet. Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen.

Kontrollprogrammet har genom åren inneburit höga kostnader för myndigheterna och till viss del även för näringen. Exempelvis år 2015 kostade det svenska kontrollprogrammet för Scrapie totalt cirka 10,2 miljoner kronor. Subventionerad kadaverhantering har varit en betydande del av kostnaderna i programmet.

1500 får ska provtas årligen

Från och med 2017 innebär programmet att Jordbruksverket ska provta 1500 får och alla getter som skickas till destruktion. Den enskilde fårägaren kommer att själv få betala större delar än tidigare av kostnaderna för kadaverhanteringen, på samma sätt som innan programmet startade.

Vad kommer det att kosta att skicka får och lamm till destuktion?

Vad priset kommer att bli för att lämna kadaver under 2017 är ännu inte avgjort, SJV kommer även fortsatt att ge en mindre subvention.

SF jobbar just nu hårt för att få Lantbrukstjänst att omarbeta sin prissättning, så att fårnäringen ska få en mer relevant prissättning.

Läs mer
Jordbruksverket: Framgångrikt arbete mot fruktad fårsjukdom kan nu trappas ner ››