Provtagning i gång på gårdar som fått foder som kan innehålla salmonella

Alla som fått foder levererat till sig under perioden 27 mars till 12 april har blivit, eller kommer att bli, kontaktade av Jordbruksverket. Den största risken är foder som har levererats under den senare delen av perioden.

Foder via återförsäljare eller i butik
Foder kan även ha sålts via återförsäljare eller i butik. Köpare som handlat foder i butik finns inte registrerade och Jordbruksverket kan därför inte kontakta dem. Jordbruksverket uppmanar dig som handlat foder på säck att leta reda på tillverkningsdatum på etiketten och kontakta oss om fodret är tillverkat den 27 mars eller senare.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››

Land Lantbruk & Skogsland skriver att Jordbruksverket spårat salmonella på 172 gårdar i tio län och har publicerat en lista över antalet gårdar i de olika länen. Läs Lands artikel här ››