Stiftelsen Svensk Fårforskning utlyser medel till forskningsprojekt