Att föra stalljournal i Elitlamm, två kurstillfällen