Qatar: Baladna farm har Mellanösterns största fårbesättning

Qatar arbetar för att nå självförsörjning av livsmedel. Bortsett från lokalt producerade grönsaker ska också befolkningens behov av kött och mejeriprodukter tillgodoses av lokala gårdar.

Enligt en rapport som släpptes förra året var Qatar endast självförsörjande till 8,5 % när det gällde kött år 2013, vilket var en ökning från 6 % 2009. Qatar har sedan dess lanserat ett mat-program som ska föra landet nära självförsörjning till år 2023.

– Baladna gård står för ett betydande bidrag till Qatars matsäkerhets-program. Den månatliga produktionen ligger på mellan 70–80 ton mjölk, 2000–2500 får och getter och 1500–2000 ton djurfoder, säger Baladnas marknadschef Kamal Bazerbashi.

Gården grundades för tre år sedan, och man började marknadsföra sina produkter i januari i år. Gården producerar renrasiga Awassi-får, den ras som har högst kött- och mjölkproduktion i Mellanöstern.
– Vi har fått en mycket bra respons från den lokala marknaden”, säger Kamal.

Hela artikeln
The Peninsula: Qatar to boost food security ››
Översatt med Google ››