”Svensk köttproduktion vinner på vegotrenden”

Jag hade just lagt ut en artikel om nya fodermedel, som kommer att följas upp med några andra artiklar om annorlunda utfodring, när det dök upp en artikel på ATL med titeln "Svensk köttproduktion vinner på vegotrenden". Det är KLS Ugglarps vd som säger detta och det handlar om vad människor kommer att äta framöver.

Mat, dieter, hälsa och matproduktionens koppling till klimathotet – det kommer ständigt nya trender och rön. Vad kommer vi och djuren att äta i framtiden egentligen? När det gäller fåren, förslagsvis gräs. Men det växer inget gräs när regnet uteblir. Nästa artikel om nya fodermedel kommer att handla om hur man tacklar torkan på en fårfarm i Kalifornien.


"Svensk köttproduktion vinner på vegotrenden"

Källa: ATL
85 procent av alla aktörer inom livsmedelsbranschen upplever att det sker ett så kallat proteinskifte. Ett skifte som innebär en minskning av köttkonsumtionen till förmån för andra proteiner från både växt- och djurriket.
Proteinskiftet innebär inte att konsumenterna vill sluta att äta kött, utan de vill äta bättre kött och även andra proteiner.

– Proteinskiftet kan verka som en svårövervinnelig utmaning för livsmedelsindustrin, men vi vill visa på möjligheterna som det kan innebära att möta konsumenternas efterfrågan på hållbara och hälsosamma proteiner, både från växt- och djurriket, säger Tove Lindgren.

Ett av många företag som redan anpassat sig efter efterfrågan är KLS Ugglarps. De lanserade nyligen en produktserie med hamburgare och korvar med olika köttinnehåll i samma förpackning: 100 procent kött, 100 procent vego och en blandad version med 50 procent kött och 50 procent vegetariskt.

– Vi vill stärka det svenska lantbruket och industrin och svenskt kött och vegetariskt kan absolut gå hand i hand, säger Jonas Tunestål, vd för KLS Ugglarps.

– Svensk köttproduktion har mer att vinna på en vegotrend än en köttrend som snarare har gynnat importerat kött.

Läs hela artikeln
ATL: "Svensk köttproduktion vinner på vegotrenden" ››