Rabatt till nya medlemmar som gäller från 1 september

Under hösten (1 sept–31 dec) kommer vi att ge nya medlemmar* ett förmånligt pris på 2016 års medlemsavgift.

För endast 500 kr blir man medlem under hela 2016, och om man betalar före årsskiftet får man som bonus de Fårskötsel som hinner utkomma innan årsskiftet. Erbjudandet gäller fram till sista december, men det finns alltså all anledning att gå med så fort som möjligt.

Vi kommer att göra reklam för erbjudandet vid årets baggauktioner och under Elmia. Passa på att tipsa livdjursköpare och fårvänner som inte redan är medlemmar!

För att bli medlem, kontakta maria@faravelsforbundet.com eller ring vår kanslitelefon.


* För att räknas som ny medlem ska man inte varit medlem i SF någon gång under de senaste tre åren.


Unga som gamla, vi vill gärna bli fler för att ännu bättre kunna jobba för svenska fårägare och vår näring. Foto från Linköpingsauktionen 2012 av Einar de Wit.

Vad är Svenska Fåravelsförbundet

Svenska Fåravelsförbundet driver fårägarnas intressen i många olika sammanhang.

  • Lär känna bygdens fårägare genom din distriktsförening.
  • Vi bevakar och driver fårägarnas intressen näringspolitiskt och gentemot myndigheter och riksdag.
  • Vi arbetar hårt med rovdjursfrågan. För att beslutad politik ska genomföras och för att vi ska få en aktiv förvaltning av rovdjurstammarna. Det ska vara möjligt att bedriva fårskötsel i hela landet.
  • Fårskötsel – Sveriges enda tidskrift om fårskötsel, som utkommer 8 gånger per år.
  • Genom vårt medlems/delägarkap i LRF, Svenskt Kött och Svenska Köttföretagen kan vi påverka på många nivåer.

PS. Vi vill också gärna bli fler för att kunna sänka medlemsavgiften för ALLA medlemmar.