Rapport från Stämman 2009 i Marstrand


Årets stämma gick av stapeln i Marstrand på västkusten. Staden visade sig från sin vackraste sida och inne i Carlstens fästning höll ett hundratal medlemmar stämma.

Under mötesordförande Ebbe Skarins ledning genomfördes dagordningen i vänskaplig anda. När motionerna behandlades fick styrelsen ibland argumentera för sin syn och ibland ge med sig.

Först stod alla ordföranden på tur. Förbundet ämnar årsvis bjuda in till information och dialog med distrikten i en ordförandekonferens. Detta var tillfälle nummer två och nästan alla hade hörsammat kallelsen eller skickat ett ombud. Erica Lindberg, förbundssekreterare, och Ulf Andréasson, Elitlamm, informerade om de tre stora projekten som förbundet nu driver, (rådgivning, fårhälsoprogram och avelsvärdering) samt visade på kopplingarna till Elitlamm.

I övrigt diskuterades kommunikationen mellan förbundsstyrelsen och distrikten och i resonemangen hördes flera som tryckte på distriktens egna ansvar att söka kontakt eller information.


SF:s ordförande Bertil Gabrielsson, förbundssekreteraren Erica Lindberg och Elitlamms Ulf Andreasson är nyckelpersonerna i SF:s offensiva satsningar just nu.

En viktig fråga för fullmäktige var möjligheterna till slakt. Många vältaliga och engagerade  inlägg gjorde klart att detta är en fråga som har hög  prioritet för den småskalige fårägaren. Efter ett muntligt förtydligande bifölls motionen. Alla medlemmar uppmanas vara aktiva när det gäller att rapportera om möjligheter till småskalig slakt.

Likaså blev frågan om Apotekets privatisering föremål för många diskussionsinlägg. Hur ska det bli med djurmedicinen? Många befarade att det blir svårare att få tag på den. Genom sitt samarbete med LRF har styrelsen en god inblick i den fortsatta utvecklingen och lovade att hålla stenhård koll!


Stämman och lammriksdagen hölls i en karismatisk del av Marstrands fästning. Den speciella miljön satte sin prägel på hela helgen.

Många andra frågor debatterades livligt, t ex förslaget till stadgeändring. Ett modifierat förslag kommer att föreläggas nästa års stämma, eftersom inte alla röstberättigade fullmäktige var närvarande.
Beträffande hur det känns att få oanmälda djurskyddskontroller debatterades också. 

Angående EU:stöd till fårnäringen och omfördelning av miljöstöden bifölls båda motionerna.


Jan Gosselman blev utsedd till hedersmedlem i Fåravelsförbundet för sina insatser för den svenska fårnäringen. Läs mer om Jan i nästa nummer av Fårskötsel.

Ett högtidligt och glädjande inval av hedersmedlem gjordes. Stockholm-Uppsala Fåravelsförening hade i en motion föreslagit Jan Gosselman, som varit med ”från början” och gjort många insatser för fårnäringen. Jan blev invald av en unison stämma och blev väldigt glad över denna utmärkelse.

Inte alltför trötta, om än något frusna, kunde sedan ett 90-tal gäster bänka sig i riddarsalen för en skaldjursbuffé à la Bohuslän, med musikalisk underhållning av spelmanslaget Bokenäsets Ådra.

Söndagens studiebesök
Det var ett fyrtiotal personer som anmälde intresse för att besöka några småskaliga fårverksamheter i Bohuslän. Alla åkte i egen bil och den närmaste gården från Marstrand var Årsnäs Sörgård, som drivs av Angelica och Ebbe Skarin. På gården finns ett 25-tal tackor av gotlandsfår och affärsidén är att ta vara på allt som fåren ger och förädla det. Både försäljning av livdjur och kursverksamhet ingår i konceptet.

Nästa gård var Bohuslamm, en bit norrut från Årsnäs, i Ucklum. Här finns en besättning av suffolkfår, som ägs av Marianne och Lennart Carlsson. Inriktningen är avel och herrskapet Carlsson är mycket involverade i seminverksamhet.

Tredje besöket ägde rum hos Aja Bergstrand på Orust vid Allmags båtvarv. Aja ser till båtarna på varvet och äger också ett stort kardverk, som hon nyttjar för att karda andra fårägares ull. Dessutom ägnar hon sig åt hantverk med ull och skinn som utgångspunkt.

Sista gården i raden blev Töllås fårgård med ägarparet Barbara och Morgan Baumann. Familjen har en köttbaserad lammproduktion med styckning och försäljning på gården. Barbara tillverkar sylt och marmelader enligt gamla recept och försäljningen sker på marknader och i torghandel.

Text: Angelica Skarin
Bild: Einar de Wit