Rapportsläpp: Är jordbruket lönsamt?

Från 2019 till 2022 erbjöd Mer mat – fler jobb en företagsanalys till matproducenter. Det blev hela 789 företag som gjorde en företagsanalys i projektet.

Nu har insikterna samlats i en rapport som belyser begreppet lönsamhet. Hur man upplever sin lönsamhet, om man kan påverka sin situation och om insatserna via projektet Mer mat – fler jobb har gett effekt på det egna företagandet.

Av de som svarade på enkätundersökningen efter avslutad företagsanalys svarade 60 % att de bedömer sig vara lönsamma, medan 40 % inte gör det.

Här kan rapporten hämtas som pdf