Registrering, märkning och journalföring av får och getter

För aktuella regler se Registrering, märkning och journalföring av får och getter på Jordbruksverkets hemsida.