Registrering, märkning och journalföring av får och getter

Några nya regler börjar gälla den 21 april 2021, se Registrering, märkning och journalföring av får och getter på Jordbruksverkets hemsida.