Remiss angående Rovdjursangreppens påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi N2015/06093/FJR

Datum: 2016-06-01
Remiss: Regeringskansliet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

Bilaga 1, Sammanställning merkostnader förorsakade av rovdjur ››