Remiss av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

Dnr 4.1.16-15039/2020
Datum: 2021-03-01
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››