Remiss av promemoria – En anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Dnr N2019-03272/RS

Datum: 2020-03-31
Remiss: Regeringskansliet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››