Remiss gällande ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Dnr 4.716-07241-2018

Datum: 2018-05-25
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››