Vad är en riksbedömning?

Text: Lotta Jansson
Ta chansen att få visa din fina bagge eller åk till riksbedömningen för att se och lära! Låt dina bästa bagglamm från mönstringen få chansen att se var de står sig i konkurrens med andra. Även tacklamm är välkomna.

Det kan ge besked ifall den baggen som du sparat som avelsdjur är lämpad för uppgiften. Kanske är det just du som sitter på årets högst bedömda bagge och har möjlighet att få bra betalt vid någon av baggauktionerna.

Riksbedömningen innebär en noggrannare bedömning av bagglamm som tagits ut som blivande avelsbaggar vid gårdsmönstringarna. Djuren bedöms av erfarna riksdomare som är bland de mest kunniga på djurbedömning i Sverige. Vid bedömningen vägs och kroppsbedöms lammen. De scannas med ultraljud för att mäta fett- och muskeldjup. Beroende på vilken ras man har, väljer man om man vill päls-, ull-, rya- eller kroppsbedöma lammen. Större vikt läggs på exteriör och benställning vid riksbedömningen än vid gårdsmönstringen samtidigt som fler egenskaper poängsätts.

När riksbedömningsplanen är klar kommer den att publiceras på sidan Mönstring och Riksbedömning under fliken Elitlamm.

Lamm som ska päls-, ull-, eller ryabedömas ska vara torra och rena vid bedömningstillfället för att pälsen/ullen ska få en rättvis bedömning. Pälsfår bör tvättas 3-5 dagar före bedömning. Använd rikligt med ljummet vatten och skölj igenom pälsen. Gnugga inte och använd inget schampo eller tvättmedel.

Köttrasfår brukar bedömas vid riksbedömning för köttrasfår. Djuren ska vara klippta senast 2-3 veckor innan bedömningen, max 2 cm ull, rena och ledtama.

För att minska smittorisken vid riksbedömningarna försöker man låta bli att blanda lamm från olika besättningar. Under senare år har det blivit mer aktuellt i och med att flera besättningar har drabbats av fotröta. Fårhälsovården har tillsammans med Svenska Fåravelsförbundet tagit fram rekommendationer för att undvika smittspridning.

Tänk på att för besättningar som planerar att sälja baggar vid någon av pälsbaggauktionerna i Jönköping, Mälardalen eller på Gotland krävs fotrötecertifiering enligt ”Klövkontrollen” (läs mer på Gård & Djurhälsans hemsida). Fotrötecertifiering är inte ett krav för deltagande vid riksbedömning eller vid ”vanlig” livdjursförsäljning, men djur som inte är anslutna bedöms sist under dagen.

Glöm inte att ni behöver ha kompetensbevis + godkänd transport när ni kör djur till riksbedömningar och baggauktioner. Läs mer på www.sjv.se och i Kalle Hammarbergs artikel om transport av får.

Riksbedömningarna är öppna för alla besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel. Anmälan ska vara samordnaren till handa senast en vecka före visningstillfället. Glöm inte att ta med era härstamningshandlingar, MV-intyg och djurägarförsäkran avseende fotröta. Riksbedömningsprotokollen är offentliga handlingar och uppgifterna kan komma att publiceras. Kostnaden för att delta vid riksbedömningen är 450 kr/djur. Eventuellt tillkommer avgift för anordnande lokalförenings omkostnader. Köttrasbedömningen har annan taxa. Kontakta samordnare för prisuppgift.

Det finns möjlighet för dig som har lamm födda under perioden juni-februari att riksbedöma på den egna gården (gäller ej köttrasbaggar som kan vara äldre vid riksbedömning). Riksdomaren kommer hem till er och bedömer era djur. Önskar ni en sådan bedömning kontaktar ni kansliet. Besättningen får själva stå för samtliga omkostnader. Observera att detta inte gäller för besättningar som har vårlamning och som behöver åka till en riksbedömningsplats.

Lycka till!

(Det här är en text från 2012 som har uppdaterats inför årets riksbedömningar.)