Riksbedömning

Text: Lotta Jansson
Ta chansen att få visa din fina bagge eller åk till riksbedömningen för att se och lära! Låt dina bästa bagglamm från mönstringen få chansen att se var de står sig i konkurrens med andra.

Det kan ge besked ifall den baggen som du sparat som avelsdjur är lämpad för uppgiften. Kanske är det just du som sitter på årets högst bedömda bagge och har möjlighet att få bra betalt vid någon av baggauktionerna.

Riksbedömningen innebär en noggrannare bedömning av bagglamm som tagits ut som blivande avelsbaggar vid gårdsmönstringarna. Djuren bedöms av erfarna riksdomare som är bland de mest kunniga på djurbedömning i Sverige. Vid bedömningen vägs och kroppsbedöms lammen. De scannas med ultraljud för att mäta fett- och muskeldjup. Beroende på vilken ras man har, väljer man om man vill päls-, ull-, rya- eller kroppsbedöma lammen. Större vikt läggs på exteriör och benställning vid riksbedömningen än vid gårdsmönstringen samtidigt som fler egenskaper poängsätts.

När riksbedömningsplanen för 2014 är klar kommer den att publiceras på sidan Mönstring och Riksbedömning under fliken Elitlamm.

Lamm som ska päls-, ull-, eller ryabedömas ska vara torra och rena vid bedömningstillfället för att pälsen/ullen ska få en rättvis bedömning. Pälsfår bör tvättas 3-5 dagar före bedömning. Använd rikligt med ljummet vatten och skölj igenom pälsen. Gnugga inte och använd inget schampo eller tvättmedel.

Köttrasfår brukar bedömas vid riksbedömning för köttrasfår. Djuren ska vara klippta senast 2-3 veckor innan bedömningen, max 2 cm ull, rena och ledtama.

För att minska smittorisken vid riksbedömningarna försöker man låta bli att blanda lamm från olika besättningar. Under senare år har det blivit mer aktuellt i och med att flera besättningar har drabbats av fotröta. Fårhälsovården har tillsammans med Svenska Fåravelsförbundet tagit fram rekommendationer för att undvika smittspridning. Besättningar som har sanerat mot fotröta men som inte gjort efterkontroll får riksbedöma under särskilda förutsättningar. För dessa besättningar gäller att de har med sig ett särskilt intyg från Fårhälsovården. Läs mer om vad som gäller på www.svdhv.org.

Tänk på att för besättningar som planerar att sälja baggar vid någon av pälsbaggauktionerna i Jönköping, Mälardalen eller på Gotland krävs fotrötecertifiering enligt ”Klövkontrollen” (läs mer på www.svdhv.org). Fotrötecertifiering är inte ett krav för deltagande vid riksbedömning eller vid ”vanlig” livdjursförsäljning.

Glöm inte att ni behöver ha kompetensbevis + godkänd transport när ni kör djur till riksbedömningar och baggauktioner. Läs mer på www.sjv.se och i tidigare nummer av Fårskötsel.

Riksbedömningarna är öppna för alla besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel. Anmälan ska vara samordnaren till handa senast en vecka före visningstillfället. Glöm inte att ta med era härstamningshandlingar, MV-intyg och djurägarförsäkran avseende fotröta. Riksbedömningsprotokollen är offentliga handlingar och uppgifterna kan komma att publiceras. Kostnaden för att delta vid riksbedömningen är 300 kr/djur. För medlemmar som inte är med i Svenska Fåravelsförbundet är kostnaden 500 kr/djur. Köttrasbedömningen har annan taxa. Kontakta samordnare för prisuppgift.

Utöver dessa avgifter kan den arrangerande föreningen debitera en kostnad för att täcka kostnaderna för lokalhyra, arbetet för att minska smittorisken m.m. Det är upp till föreningen att ta ut denna debitering och det varierar hur man gör det. Hör med samordnaren där du tänkt visa baggen!

Det finns möjlighet för dig som har lamm födda under perioden juni-februari att riksbedöma på den egna gården (gäller ej köttrasbaggar som kan vara äldre vid riksbedömning). Observera att detta inte gäller för besättningar som har vårlamning och som får åka till en riksbedömningsplats istället. Riksdomaren kommer hem till er och bedömer era djur. Önskar ni en sådan bedömning kontaktar ni kansliet. Besättningen får själva stå för samtliga omkostnader.

Lycka till!

(Det här är en text från 2012 som har uppdaterats inför årets riksbedömningar.)