Rovdjuralert i Uppsala län

Bor du i Uppsala län och veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet?

Rovdjursalert är ett sms-utskick som riktar sig till tamdjursägare i Uppsala län, alltså personer med djurbesättningar.

Länsstyrelsen Uppsala län: Rovdjursalert för tamdjursägare