Rovdjursvaka 2015

Den 3 september mellan 19.00–21.00 går vi man ur huse för att vaka över våra får.

Vi vakar över våra egna djur
Ta gärna hjälp med vakandet från vänner och bekanta och gör det till en trevlig aktivitet. Parallellt med detta arrangeras ett flertal pressträffar runt om i landet.

Vårt huvudbudskapet är att svensk fårnäring har stor potential, att Sverige behöver en inhemsk matproduktion och att både den och biologisk mångfald hotas om vi inte kan bedriva fårskötsel på grund av rovdjurssituationen. Vi kommer att belysa hur det är att leva i rovdjursland och hur den press man upplever påverkar djurägarens vardag på kort och lång sikt.

För att kunna bedriva fårskötsel i hela Sverige behöver vi:

  • En snabb, mindre restriktiv och förenklad hantering av länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt på stora rovdjur – nu!
  • En reglerad förvaltningsjakt. Förvaltningsplaner är beslutade och ska verkställas.
  • Samförvaltning av alla viltstammar. Det måste finnas mat så det räcker åt våra vilda djur i skogen!

Rovdjursvaka på Facebook
För att öka gemenskapen bland oss som sitter samtidigt i hagarna och för att ge en aning om hur många vi är så har vi en Facebooksidan Rovdjursvaka 2015. Här är alla fårägare och de som sympatiserar med manifestationen välkomna att lägga in en bild och/eller en kort kommentar som ögonblicksbild från vaket i hagen. (För att kunna skriva inlägg på sidan behöver man först säga ja till att delta i Rovdjursvaka 2015.)

Denna sida är inte avsedd för rovdjursdiskussion eller liknande utan enbart ett sätt att visa sitt deltagande i manifestationen. Alla inlägg stridande mot sidans regler kommer att raderas.