Rovdjursvakan 2015, en stillsam manifestation mot rovdjursplågan

En av fårnäringens största hinder för utveckling just nu är utan tvekan rovdjurssituationen. Rovdjuren skapar lidande och förluster bland våra husdjur, och stress och oro hos fårägarna. Fårägarnas organisationer propagerar inte alls för en utrotning av våra rovdjur, däremot kräver vi en rovdjursstam på en sådan nivå att vi kan samexistera med rovdjuren.

 

Det stora dilemmat för fårägarna idag är den stora samhällsopinion som finns för ett bevarande och ökande av rovdjursstammarna. Även många tjänstemän på berörda myndigheter och beslutsfattare i riksdagen är inne på samma linje.

 

Om denna utveckling fortsätter kommer den svenska animalieproduktionen som baseras på betesdrift att försvinna, eller reduceras till slättbygderna. Detta är ett hot mot boende i glesbygd, vårt öppna och varierande landskap med biologisk mångfald och den svenska livsmedelsproduktionen.

 

Svenska Fåravelsförbundet och LRF jobbar på många olika plan för att motverka denna bekymmersamma utveckling. Men det är ett arbete som mycket görs i det fördolda. Vi har valt att inte arrangera stora demonstrationer utanför Riksdag och Länsstyrelser. Och vi tar direkt avstånd från utomparlamentariska aktioner, som vi anser bara ökar splittringen och aggressionerna i rovdjursfrågan.

 

Därför anordnades i september 2014 vår första rovdjursvaka. Ett sätt för fårägarna att visa sympati med de drabbade och ett sätt att försöka lyfta frågan och få medial uppmärksamhet. Det blev en mycket bra uppslutning så den 3 september 2015 gjorde vi en ny rovdjursvaka.

 

På Facebooksidan var aktiviteten hög och det lades ut många bilder från landets alla hörn där fårägare satt i sina hagar och grillade något gott tillsammans med sina grannar. Foto: Fårvakare från hela landet