Röyk avslutar samarbetet med Rovdjursföreningen

Många svenska fårägare satte nog morgonkaffet i vrångstrupen när de läste om konfektionsföretaget Röyks erbjudande inför Black Friday.

Erbjudandet gick ut på att tio procent av intäkterna för vissa plagg skulle gå till Svenska Rovdjursföreningen och deras arbete med att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Det fanns säkert en god tanke bakom erbjudandet, men ett stort antal fårägare blev enormt upprörda, och efter samtal mellan Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Lammköttproducenter och Röyk har företaget nu beslutat att dra in kampanjen och be de svenska fårägarna om ursäkt.

Bakgrund

Svenska Fåravelsförbundet har under flera år, under ledning av Claudia Dillman, drivit ett stort projekt syftande till att öka användningen av svensk ull och minska den mängd ull som bara slängs. Projektet genomfördes med stöd av Vinova. Ett av resultaten av projektet blev ett samarbete med ett flertal svenska konfektionsföretag så att det skapades direktkanaler mellan ullproducenterna och de slutliga ullköparna. Detta blev ett mycket lyckat utfall av projektet.

Ett av företagen som samarbetade i projektet är Röyk, som tillverkar kläder för utomhusbruk och friluftsliv. Man ville gärna ersätta den importerade ullen i sina produkter med svensk. Ett av resultaten blev ulltröjan ”Norrby”, som tillverkas av ull från en specifik gård, Norrby Gård utanför Kungsör. En mycket lyckad produkt, med full spårbarhet och helt i tidens tecken.

Svenska Rovdjursföreningen

Svenska Rovdjursföreningen är en av de större rovdjursvärnarorganisationerna i Sverige med drygt 4 000 medlemmar. Ett av föreningens mål är att öka den svenska vargstammen. Det har fått till följd att man bland annat överklagar ALLA beslut om licensjakt och skyddsjakt på varg. De senaste fem åren har över 90 sådana beslut överklagats. Det gäller även fall där en varg eller vargflock vid upprepade tillfällen attackerat och dödat får på samma gård eller närliggande gårdar.

Man har också nu i höst startat en kampanj som heter ”Vi vill ha fler vargar i Sverige”.

Rovdjursföreningen erbjuder lantbrukare hjälp med uppsättning av rovdjursavvisande stängsel, RAS. Detta som ett led i att öka acceptansen för vargen. Man använder också detta argument kraftfullt i sin marknadsföring.

Sanningen är dock att denna hjälp är synnerligen begränsad. Att sätta upp ett RAS som ska fungera i minst tjugo år kräver professionella insatser, det är inget som ett gäng glada volontärer kan behärska. En viss hjälp med arbetet kan fårägaren få, men det innebär bara en marginell minskning av den stora kostnad det innebär att sätta upp ett RAS. Vi har också sett flera RAS-projekt som Rovdjursföreningen satt upp som inte fått godkänt vid Länsstyrelsens kontroller. Stängselhjälpen är mer en smart marknadsföring än en lösning på rovdjursproblematiken.

Många fårägare vägrar dessutom att samarbeta med Rovdjursföreningen, på grund av ovanstående anledningar.

Svenska Fåravelsförbundets inställning till varg

Vi har idag en väldigt besvärlig situation med en konstant växande vargpopulation och en ökning av antalet angrepp på får. Detta är en av de viktigaste faktorerna till att den svenska fårstammen har minskat de senaste åren. Detta är väldigt olyckligt då vi upplever en konstant ökande efterfrågan på våra produkter, kött, ull, skinn och naturvård. Den svenska fårstammen skulle med lätthet kunna fördubblas utan problem med avsättningen.

Fåravelsförbundet kräver en radikal minskning av den svenska vargstammen, till under 300 individer, vilket innebär en halvering av stammen. Den nivån är demokratiskt beslutad av Sveriges Riksdag 2013 och vi accepterar den nivån. 2020 tog riksdagen också beslut om Livsmedelsstrategin som syftar till en kraftigt ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

Fåravelsförbundet anser att Rovdjursföreningens agerande är ett stort hot mot den svenska fårnäringen och ambitionen i Livsmedelsstrategin.

Mer pengar till ersättning för drabbade fårägare och hjälp med uppsättning av RAS är inte lösningen för den minskande fårstammen. Det krävs en minskning av antalet vargar!

Fårnäringen och Röyk

När Röyk lanserade sin Black Friday-kampanj blev Fåravelsförbundet kontaktad av många upprörda fårägare. Det blev också en väldigt upprörd debatt på sociala medier. Snabbt bokades ett möte in mellan Fåravelsförbundet, Lammköttproducenterna och Röyk där vi kunde framlägga våra åsikter. Mötet hölls i en god anda och resulterade i att Röyk med omedelbar verkan drog tillbaka sitt erbjudande samt kom med följande text:

VI HÖR ER!

På RÖYK älskar vi djur, och inte bara alla de svenska får som bland annat ger oss vår fantastiska svenska ull, utan också svenska rovdjur. Med vår Black Week-kampanj ville vi slå två flugor i en smäll genom att skänka och öronmärka pengar till arbete med viltstängsel, för att skydda betesdjuren och underlätta för svenska fårbönder utan att några djur skulle behöva komma till skada. Vi har förstått att många tagit illa vid sig och känt sig direkt motarbetade av den organisation vi hade valt att samarbeta med och vi efter samtal med Fåravelsförbundet, flera distriktsrepresentanter samt Lammköttproducenterna valt att omvärdera vårt beslut och avsluta kampanjen i fråga.

Vi är ödmjuka inför det faktum att vi inte själva är lantbrukare, likaväl som att vi inte besitter samma kunskap i sakfrågor som ni. Vår uppfattning och förhoppning var att vi skulle kunna hjälpa och göra nytta, inte att komplicera en redan komplicerad fråga ytterligare. Vi vidhåller samtliga rovdjurs plats i våra ekosystem men då den svenska ullen ligger oss varmt om hjärtat, inte minst då vi arbetat hårt för att skapa både efterfrågan samt en fungerande infrastruktur för hanteringen av all den ull som slängs eller bränns, måste vi vara extra lyhörda när de som tillhandahåller råvaran skriker på vår uppmärksamhet.

Vi kan bara beklaga att vi inte tog större hänsyn till svenska fårbönders intressen på ett bättre sätt från allra första början, samt hoppas att ni kan ha överseende med detta. Vi kommer nu att tillsammans med Fåravelsförbundet blicka framåt och se hur vi inte bara kan gå vidare, utan också samarbeta på bästa möjliga vis.”

Med hopp om förståelse, RÖYK”

Med detta lägger Fåravelsförbundet denna sak bakom sig och siktar på ett framtida gott samarbete med att utveckla den svenska ullen.

November 2021

Foto Einar de Wit