Röyk Outdoor stöttar svensk ullproduktion

Till och med den 28 november skänker Röyk Outdoor 10 % vinsten på all försäljning på sin hemsida till Arena Svensk Ull, med syfte att möjliggöra en effektivare insamling, sortering, klassificering och försäljning av svensk ull. De har samtidigt sänkta priser denna vecka.

På bilden nedan tröjan Norrby, tillsammans med fåren på Norrby Gård som har levererat ullen. Ovan samma tröja i en annan färg. Foto Röyk Outdoor