Frågor som längtar efter svar

veckobrev

16 november 2018 | Fler utvecklingsprojekt på gång för fårnäringen. Får vi fler får ute, kan ull förädlas i alla led och lyfter lammkött.

Det rapporters från övriga Europa om att många länder nu lider av effekterna av torkan. Det har generellt varit bra betalt för lammkött inom övriga EU i sommar, vilket tyvärr inte slagit igenom för lammproduktionen i Sverige. Nu ser vi att lammpriserna i EU börjar närma dig tidigare års nivåer, men de högre produktionskostnaderna som drabbat näringen finns kvar. En del bekymmer med anledning av torkan börjar märkas av ute på gårdarna. Såväl praktiska som ekonomiska effekter slår nu igenom. Tänk på att hjälpa varandra, prata med kolleger om de svårigheter som dyker upp. Ingen är ensam med de här problemen, stötta varandra. Tveka inte över att ta kontakt med någon ur SF styrelse eller kontakta LRF omsorgsgrupp när det känns tufft.

Nu är det dags för alla medlemmar i lokalföreningar och rasföreningar att fundera kring vem ni vill nominera till hederstiteln Årets Fårföretagare, utnämning sker vid Stämman 2019. Detta hederspris är en möjlighet att visa upp vår branschs mångfald och uppmärksamma målmedvetna och framgångsrika fårföretag. Många fårföretag består av eldsjälar som genom sin fårhållning och på andra sätt bidrar till en aktiv landsbygd. Alla engagerade fårhållare är viktiga för fårnäringen, oavsett inriktning, det kan handla om lammkött, ull, skinn, avel, bevarandearbete eller naturbete för öppna landskap. Ni avgör vems arbete ni vill lyfta fram i år. SF öppnar för nominering i december. Dags att börja fundera!

årets fårföretagare 2018
Kjell och Jenny Nilsson, Graute Gård blev Årets Fårföretagare 2018. Foto Britta Wendelius

LRF Kött har beviljats medel till ett projekt inom ranchdrift för får. Medel som Jordbruksverket delar ut till studier som syftar till att främja konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion samtidigt som djurvälfärd behålls eller förbättras. Det här är ett av de uppdrag Jordbruksverket fått av regeringen inom ramen för livsmedelsstrategin. Projektledare för projektet ”Ökad utevistelse för får genom ranchdrift” är Lammrådgivare Titti Strömne, Glada Fåret. Titti påbörjar arbetet under 2018 genom att kartlägga behov och samla in erfarenheter. Ranchdrift för får är tillåtet i Danmark, men i dagsläget är det inte godkänt inte i Sverige. Gällande regler för fårens utegångsvistelse finns på Jordbruksverkets hemsida. Det här projektet blir intressant att följa, då det kan skapa nya förutsättningar för lönsam lammproduktion. Vid Stämman 2018 i Borgholm var Peter Helén, Storålamm i Danmark inbjuden för att föreläsa kring hur man på Storålam jobbar praktiskt med ranchdrift. Det var spännande att ta del av hur man jobbar med fårhållningen på en av Danmarks största fårgårdar.
Har du erfarenheter av eller intresse kring ranchdrift? Välkommen att kontakta Titti.

ranchdrift_pixabay
Ranchdrift som det kan se ut i Idaho, hur kommer det att se ut hos oss? Foto: Cred till Pixabay

Seminbaggarna finns nu tillgängliga i Elitlamm för er som seminerar i år. Har du programmet Avel och Produktion så hittar du seminbaggarna under Urval – Övriga Djur, vid funktionen att lägga till bagge i betäckningsgrupp. I programmet för Avel Mini finns baggarna tillgängliga när du ska registrerar födda lamm i din Omgång.

Under gångna veckan har Gård och Djurhälsan (G&D) hållit styrelsemöte, SF som är delägare representeras då av Ulf Ekholm. Höstens aktuella kursutbud presenteras på hemsidan, till exempel erbjuds nu kurser i ”Villkorad läkemedelsanvändning får” på fler ställen i landet!

Jordbruksverket är på hugget, det droppar in nya remisser på löpande band. SF besvarar remisser med koppling till fårnäringen, för tillfället ligger det fyra remisser i röret.

SF har tillsammans med LRF tagit fram en ansökan om finansiering av en förstudie kring ull och förädling av svensk ull. Vi vill i projektet undersöka förutsättningarna för att tillverka och sälja helsvenska ullprodukter som kan ha flera livscykler och i slutänden vara helt komposterbara. Vi vill också hitta affärsmodeller som både bidrar till lönsamhet i hela kedjan och till en mer hållbar konsumtion. Målet är att få till en lösning där det går att få ekonomi i alla led och nytta av råvaran in i minsta fiber, men även nytta av eventuella rest- eller biprodukter. Samarbetspartners är LRF, SF, Filippa K, Röjk och Textilhögskolan i Borås. Före årsskiftet får vi veta om medel till detta beviljas. Vill du veta mer så kontakta Claudia.

nytta in i varje fiber_pixabay
Ekonomi i alla led och nytta av råvaran in i minsta fiber. Foto: Cred till Pixaby

Den växande rovdjurstammen påverkar djurägare i hela Europa allt mer, trenden för vargen är mycket positiv och förekomsten av varg ökar i nästan alla länder där varg finns. Nu har EU beslutat att öka stödet till lantbrukare i områden där det finns stora rovdjur. Beslutet innebär att det ska ges 100 % ersättning för skador orsakat av vilt, istället för 80 % som tidigare angivits som maxgräns. Det anges även att detta ska gälla både direkta och indirekta skador, förebyggande åtgärder samt kadaverhantering. Det här ses som mycket positivt, och alla är mer eller mindre förvånade över beslutet. Men då EUs politik är snårig så vi tar ändå det här beskedet med en liten nypa salt, tills vi sett detaljerna i beslutet. Det kan finnas förslag om förändring av regler kring förvaltning i bakvattnet. Vad vi vet är att det i dagsläget är flera länder som har problem, och EU kan inte längre blunda för dessa problem. Rovdjurstrycket slår hårt mot djurhållning, öppet landskap och förutsättningar för levande landsbygd i hela Europa. Vi och många med oss anser att då rovdjursstammen är växande så måste art och habitatdirektivet ändras från strikt skyddad till skyddad art. Detta påverkansarbete pågår.

Idag är det manusstopp för Fårskötsel nr 8, decembernumret. Har du bidrag till julhelgens stunder av intressant läsning? Kontakta Einar på redaktionen. Det är uppskattat med bidrag från landets alla hörn. Känner du inte för att skriva själv så tipsa gärna redaktionen om ämnen att ta upp.

Kommande torsdag och fredag kommer alla som jobbar med drift och utveckling av Elitlamm att sammanstråla i Sala för det årligt arbetsmötet där vi planerar verksamheten inför kommande år. Elitlammsupporten kommer att svara på frågor via e-post även dessa dagar, men svarstiderna kan bli något längre än vanligt.

Fårnäringen fick en del uppmärksamhet i press efter att skrivelsen med SF kommentarer kring Torkanstödet gick ut till tidningarna i förra veckan. Både Claudia och Elof intervjuades av lokal press.

claudia i tidning

Välbekant ansikte på förstasidan i Norrtelje Tidning. Foto: Claudia privat.

Handlingsplan Lamm och Lammlyftet är nu inne i fas två, vad har skett inom Lammlyftet hittills gjort och vad är på gång? Tips för dig som vill veta mer om vad som görs för att lyfta fram lammkött i synnerhet och kött i allmänhet. Registrera dig för LRF Kött Nyhetsbrev.

LL_LIGGANDE_POS_RGB

Nästa veckobrev kommer Anna att snickra ihop på vägen hem från mötet med kollegerna inom Elitlamm, och posta någonstans mellan Hallsberg och Uddevalla. Det kommer nog lite senare än vanligt, men veckobrev ska det bli även nästa vecka.

Trevlig helg önskar SF!

sambete foto Maria E_webb
Är det här vad man kallar sambete, eller är det ett samarbete? Foto: Maria Edman

Det kom en hälsning från Korea, där Veckobrevets huvudredaktör Anna befinner sig den här veckan för att studera koreansk fermentering. Det låter som en spännande studieresa med provsmakning i mängd.

20181115_112115(0)
Tänkte inte på vilken ätkapacitet en studieresa om fermentering kräver. Foto Anna Bergström
Vad är egentligen fermentering?

Korea Får närbild_AnnaB
Övernattat på ett tempel och på morgonen hittade jag detta får. En munk offrade hundra vita får till himlen och fick på så vis lov att etablera ett tempel på platsen. De hundra vita fårens tempel, vad kunde passa bättre. Annars är det ont om får i Sydkorea, googlar man hittar man källor från 2015 som säger att det bara finns en fårfarm, som är turistinriktad! Det ska också finnas ett fårkafé i Seoul, vilket ju inte är illa i ett land med så ynklig fårpopulation. Foto: Anna Bergström

Sammanställt av Britta