Samarbete över gränser sätter ullen på kartan

Källa Jordbruksaktuellt
För första gången har Baltic Wool Conference gått av stapeln under två dagar på Gotland. ” Det kommer börja röra på sig i den här näringen”, säger Lotta Löwhagen Lundberg, projektledare på Hushållningssällskapet Gotland.
– Det behöver verkligen bli fart på den här näringen och konferensen är en slags manifestation att det finns ett stort intresse att faktiskt lyfta ullindustrin, säger Lotta Löwhagen Lundberg.
Gemensamma utmaningar
Konferensen tydliggjorde att samtliga länders utmaningar visades sig vara liknande. Det finns ett gemensamt mål om att ullens status behöver höjas.
– Ull har blivit en bortglömd råvara och tiden är mogen nu när insikterna finns om att det här är närproducerat och hållbart. Vi delar utmaningarna och här kan vi både samarbeta och byta erfarenheter.
Många vittnar om brister i just uppsamlingsledet och frågor om sortering av ullen. Här saknas det bra system och kvalitetskriterier menar Lotta.
Ett nystartat samarbetsprojekt
Parallellt med konferensen har också ett systerprojekt startats, Baltic Wool Cooperation, med stöd från Svenska Institutet. Ett projekt som går ut på att nätverka och inventera vilken industrikapacitet som finns i länderna runt Östersjön.
Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Samarbete över gränser sätter ullen på kartan ››