Satsning för lönsammare jordbruk och utveckling av svensk mat

Nu görs en riktad satsning för att stärka det svenska lantbruket. Jordbruksverket ger stöd till tre projekt som ska öka andelen närproducerat foder och därigenom bidra till högre lönsamhet för jordbruket, lägre miljöbelastning och utveckling av svensk mat.

Hållbar livsmedelsproduktion grunden i Matlandet Sverige
Jordbruksverket satsar pengar på en lönsam och hållbar utveckling av primärproduktionen för att utveckla och stärka den svenska landsbygden.
– Fler och fler konsumenter ställer höga krav på att maten är producerad med omtanke om djur, natur och människor, värden som visionen om att vi ska vara ett matland av världsklass bygger på, säger Annett Kjellberg, chef för den enhet på Jordbruksverket som beviljat pengar till projekten.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››