Schmallenbergvirus nu också i södra Finland

Källa: Landsbygdens folk
Antikroppar mor Schmallenbergviruset har nu också påträffats i sydvästra och södra Finland, uppger livsmedelssäkerhetsverket Evira.

I slutet av september påträffades de första antikropparna hos frisk nötboskap på Åland. Enligt Evira har viruset spridit sig på bred front till södra Finland under sommaren och förhösten 2012. Evira har fortsatt kartläggningen av spridningen. Resultaten tyder på att viruset förekommer söder om linjen Vasa-Nyslott. Hittills har prover analyserats från 47 olika gårdar. På 25 gårdar har antikroppar påträffats. Undersökningarna fortsätter.

Enligt Evira är det sannolikt att svidknott som bär på viruset också framöver kommer till Finland med sydliga och sydvästliga vindar. Några symptom har än så länge inte inrapporterats.