Scrapie kan smitta människor

Sjukdomen scrapie kan, av allt att döma, smitta människor. Den slutsatsen drar franska forskare efter att ha skapat möss som uttrycker ett mänskligt prion-protein.

Både scrapie och galna ko-sjukan är så kallade prionsjukdomar. Dessa beror på att ett protein antar en felaktig form, som därefter kan fungera som en mall för att fortplanta den felaktiga formen till andra proteiner vilket i slutändan resulterar i hjärnskador. Huruvida även scrapie kan smitta människor har dock varit oklart.

Men franska forskare kan nu visa att ett flertal av de prioner som gör fåren sjuka även kan infektera möss som på genetisk väg har modifierats så att de liknar oss människor, så till vida att de uttrycker mänskliga prionproteiner. Fyndet presenteras i Nature Communications.

Om människor kan smittas genom att äta kött från djur infekterade av scrapie vet man ännu inte.

Läs mer
Svenska Dagbladet: Galna får-sjuka kan smitta människor ››
SVA: Scrapie – klassisk och atypisk (Nor98) ››
Express: Deadly brain disease found in sheep ’could spread to humans’, warn experts ››