Segrande domstolsbeslut om Livsmedelsverkets kontrollavgifter

Nu står det klart att fågel- och köttbranschen återigen fick rätt i Förvaltningsrätten gällande överklagan av Livsmedelsverkets kontrollavgifter.

Medlemsföretagen inom Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har tillsammans överklagat Livsmedelsverket avgiftsmodell för köttkontrollavgifter för åren 2017-2021. Branschen menade att myndighetens kontrollavgift byggde på ett systemfel i deras modell. Effekten blev att det lades på olagliga extra kostnader i Livsmedelsverkets avgifter mot företagen. Dialog och vilja att hitta en fungerande avgiftsmodell har saknats från myndighetens sida.

Förvaltningsrätten och Kammarrätten utöver praxis från EU-domstolen, har det framgått att kontrollavgifterna ska tillämpas strikt och ha direkt koppling till den faktiska kontrollen på anläggningarna. Därmed berörs alla livsmedelsföretag som utsätts för kontroll, dvs. cirka 1600 stycken företag under fem år med avgifter närmare 350 – 500 miljoner kronor. Avgiftsmodellen måste vara transparent och konkurrenskraftig för att kunna främja svensk livsmedelsproduktion, arbetstillfällen och självförsörjningsgraden i landet, något som Livsmedelsverkets avgiftsmodell hittills inte har uppfyllt. Förvaltningsrätten har nu återigen fastställt att Livsmedelsverkets beräkningar innefattade ett flertal kostnader som inte får finansieras genom avgifter.

Läs Svenska Köttföretagens pressmeddelande för mer information.