Seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

2050 har haft en serie seminarier som nu kan ses på Youtube.