Senaste nytt om mjältbrandsfallet vid Omberg

Källa: Jordbruksverket
Ett mjältbrandsutbrott pågår på och i närheten av Omberg i Östergötland.

Avspärrning och vaccinering av fler djur
Betesmarkerna där djuren har dött är fortfarande avspärrade och en smittskyddsutredning pågår. På de drabbade gårdarna pågår för närvarande vaccinering av nötkreatur.

För att minska risken att fler djur i området insjuknar har Jordbruksverket beslutat att alla nötkreatur och får ska vaccineras inom området.

Frivilligt att vaccinera hästar och getter
Att vaccinera hästar och getter är däremot frivilligt. Anledningen är att det finns risk för biverkningar. Jordbruksverket avråder från vaccination av unga eller dräktiga djur, samt av miniatyrhästar.

Möjligt att stalla in nötkreatur och får inför vaccinationen
Om du har nötkreatur eller får som ska vaccineras har du redan nu möjlighet att stalla in dina djur. Då blir vaccinationsarbetet smidigare att genomföra. Om du vill kan du hålla dina djur inne upp till 2 veckor efter att de är vaccinerade, så att eventuella biverkningar är enklare att upptäcka. I det här fallet behöver du inte någon dispens för att du stalla in dina djur.

Om du är djurägare finns information inför vaccinering av djur här ››

Respektera avspärrningarna
Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de avspärrade områdena för att minimera risken för smittspridning och för att inte störa det viktiga saneringsarbetet.

Ofarligt att äta kött och ägg från gårdarna
Det är ofarligt att äta kött och ägg som kommer från friska djur. Livsmedelsverket som svarar på frågor om livsmedel.

Rapportera eventuella döda djur i området
Du som är djurägare och hittar ett nötkreatur, en häst, ett får eller en get som dött på bete ska täcka djuret utan att röra vid det och kontakta din veterinär.

Om du hittar en död älg, hjort eller ett rådjur på eller i närheten av Omberg ska du: undvika att röra djuret, notera fyndplatsen, fotografera gärna djurkroppen och kontakta SVA på telefonnummer 018-67 40 00. Anledningen till att man vill ha in information om viltkadaver är att det kan bli aktuellt med provtagning, som i så fall utförs av en person som är utbildad för det. Trafikdödade djur behöver du inte ringa om, utan endast om de djur som har en oklar dödsorsak.

Läs mer
Jordbruksverket: Mjältbrandsfall vid Omberg 2016 ››