SF står bakom kravet att minska antalet vargar

  • 2013 beslutade riksdagen om en miniminivå om 170-270 svenska vargar
  • Senare har Naturvårdverket ändrat miniminivån till 300 djur
  • Den svenska vargstammen utgörs idag av ca 395 djur

En så starkt växande vargstam som vi nu har är en ohållbar situation för oss med betande tamdjur. Vi har sedan 2013 upprepat att de i riksdagen fattade besluten ska genomföras, och det upprepar vi även idag.

LRF och Svenska Jägareförbundet har gått ut med ett krav på minskning av den svenska vargstammen med ca 100 individer. De menar att Sverige kan förlora självbestämmandet om vargförvaltningen om stammen växer sig för stor. Det hänger samman med att domstolar menat att ett medlemsland i EU inte procentuellt får göra för stora uttag i stammen av en strikt skyddad art. Om Sverige låter vargstammen växa ytterligare kan vi fastna med betydligt fler vargar än den lägsta nivå som riksdagen beslutade.

Svenska Fåravelsförbundet står bakom de krav som LRF och Jägarförbundet framför. Deras beräkningar stämmer, stammen behöver minskas med 100 vargar.

Bilden: En så starkt växande vargstam som vi nu har är en ohållbar situation för oss med betande tamdjur. Foto Einar de Wit