SF:s Guldnål nr 2 till Claudia Dillmann

Få människor har skapat ett så stort genomslag efter några års arbete i Fåravelsförbundets styrelse som Claudia Dillmann. Hon startade en vågrörelse som fortfarande pågår för att öka värdet på den svenska ullen. Hennes fokus har hela tiden varit en ökad lönsamhet för den svenska fårbonden.

En duktig marknadsförare kan skapa en ny verklighet, och detta har Claudia verkligen lyckats med. Med en skicklig hantering av media har hon fått alla svenskar att bli medvetna om att en alldeles för stor del av den svenska ullen slängs, och att ull är en fantastisk råvara i vår tid. Hon har också fått de svenska fårägarna att lägga mycket mer energi och intresse på att skörda sin ull på ett bra sätt.

Självklart finns det många entusiaster runt om i landet som jobbar för ett ökat värde på den svenska ullen. Men Claudia har varit, och är, en inspiratör och katalysator i detta arbete. Därför är hon en mycket värdig mottagare av Svenska Fåravelsförbundets guldnål.

Hämta bilden (foto Måna Roos)