SF:s Speciella Pris 2010


På baggauktionen i Linköping delades SFs speciella pris
ut till Lennart och Marianne Carlsson, Bohuslamm med motiveringen:
"För deras hängivna arbete med Suffolkrasen. De har med stort personligt engagemang, mycket tid och pengar, arbetat för att förbättra Suffolkrasen i Sverige.
Deras arbete med att importera semindoser har inte bara gynnat den egna rasen utan också fört svensk fårsemin i allmänhet framåt. Bland annat beroende av deras föreläsningar i ämnet runt om i landet."


På Gotland delades priset ut till avgående Fårhälsoveterinär Olof Schwan med motiveringen:
"Som i över trettio år oförtrutet kämpat här på ön för att stötta lammproducenter och höja kompetensnivån med otaliga kurser, föredrag, seminarier, forskningsprojekt med mera. En livsgärning ägnad åt fårhälsovård och främjande av lammproduktion som saknar motstycke. Det trettioåriga kriget är slut."


I Jönköping delades priset ut till Ulf Andreasson, grundaren av Elitlamm med motiveringen:
"För alla insatser som hjälper oss fårföretagare med register, produktionskontroll, slaktresultat, livdjur, vägning med mera; kort sagt för Elitlamm tilldelas Ulf Andreasson SF’s speciella pris vid  Jönköpingsauktionen.
Ulf har genom sitt fantastiska programmeringskunnande kombinerat med en riktig – fårskalle! stöttat och hjälpt SF att vända en nedåtgående spiral till en framgångssaga! Vi vill uppmärksamma Ulf idag och skicka en signal till Ekebacken i Katebo från hela fårsverige!"