Ska kött finnas med i våra framtida kostråd? Vad tycker du?

Just nu läggs grunden för våra framtida kostråd. En viktig fråga att besvara är om kött ska finnas med. Till och med fredag den 30 september kan alla som vill lämna synpunkter.

Hur bör vi i Norden äta för att få i oss tillräckligt med näring och gynna en långsiktigt hållbar utveckling? Just nu läggs grunden för hur våra framtida kostråd ska se ut – ett viktigt arbete eftersom det kommer att påverka vilken mat som serveras, inte minst i skolor och på äldreboenden. Men hur ser våra myndigheter på djurens roll? Ska kött finnas med i våra framtida kostråd eller behöver animalierna minimeras för miljöns skull?

Just nu pågår en intensiv process med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna, NNR, från 2012 – som ska bli NNR2022.

NNR har en rad olika användningsområden. De är underlag för de nordiska ländernas livsmedels- och nutritionspolitik för att förbättra befolkningens hälsa och livskvalitet, för att ta fram kostråd och för att dra upp riktlinjer för skolmat och mat inom äldreomsorgen, bland annat. Rekommendationerna väger med andra ord tungt och de kommer att påverka både våra matvanor och Sveriges produktion i hela livsmedelskedjan. Det är därför oerhört viktigt att processen går rätt till och att både näringsrekommendationerna och de efterföljande kostråden kommer att vara baserade på forskning och vetenskap ur ett brett perspektiv.

Kostråd ska ta hänsyn till miljömässig hållbarhet

Arbetat med NNR2022, som ska vara klart i juni 2023, finansieras av Nordiska ministerrådet och leds av Norge. Precis som tidigare kommer rekommendationerna att omfatta många kapitel med fokus på olika näringsämnen och grupper av livsmedel. En av de främsta anledningarna till att rekommendationerna uppdateras just nu är dock att ministerrådet vill att kostråden ska börja ta hänsyn till miljömässig hållbarhet. Forskare (Tim G. Benton, Helen Harwatt, Anne Høyer, Helle Margrete Meltzer, Ellen Trolle och Rune Blomhoff) har därför skrivit utkastet till ett bakgrundspapper, Assessing the environmental sustainability of diets – an overview of approaches and identification of 5 key considerations for comprehensive assessments, med fokus på just miljömässiga aspekter – ur ett globalt perspektiv.

Bakgrundspappret fokuserar dessvärre i stor utsträckning på brister i det globala livsmedelssystemet och att mark används till djurfoder istället för vegetabilier till humankonsumtion samt negativ påverkan på biologisk mångfald, bland annat. Men det är stora skillnader på livsmedelsindustrin globalt sett och i USA, som ofta används som exempel i bakgrundspappret, och den produktion som sker i de nordiska länderna! Svensk livsmedelsproduktion är bland den mest hållbara i världen. Det beror på att vi har ett livsmedelssystem som är cirkulärt där köttproduktion och växtodling hjälper varandra.

Vad tycker du?

Svenskt Kött har sammanställt information om frågan här. Där finns också en länk där man kan lämna synpunkter på avsnittet om miljömässig hållbarhet.

Foto Elof Nilsson