Skinnets värde – en allt viktigare faktor för lönsamheten

Under Lammriksdagen 2015 höll Filip Ugrinovski från Donnia Skinn ett uppskattat anförande om vad man som fåruppfödare kan göra för att förbättra sina skinn och med dess hjälp öka lönsamheten.

Här får vi i sammanfattad form veta allt man behöver veta för att få perfekta skinn. Många råd om hur tillvaratagande i samband med slakt ska gå till, till exempel rätt slakttid och saltning som båda är avgörande för skinnets kvalitet. Men också kort om avel och marknadsföring.

Vi har fått tillstånd att publicera anförandet i pdf-format. Det tackar vi för!

Skinnets värde – en allt viktigare faktor för lönsamheten ››