Skottland: Lamm som betar cikoria kan få lägre parasithalter

Den fleråriga örten cikoria kan bidra till ökad lammtillväxt, bättre avräkningspriser och parasitkontroll, berättade Quality Meat Scotland för de bönder som nyligen deltog i en gårdsträff.

Fårbonden Andrew Baillie från Södra Lanarkshire berättade att hans lamm frodas efter att han förra året sått in cikoria.

Enligt siffror från EBLEX kan cikoriabete leverera tillväxter på 250-300g per dag, vilket liknar utbytet av baljväxter men är bättre än förväntad tillväxt på gräs. Det finns också ett rykte om att man genom att bryta in med ett cikoriabete kan hjälpa till att kontrollera parasittrycket.

Dr Houdijk vid Scotland's Rural College (SRUC) har studerat cikorians effekter på parasiter. En av de första studier som genomförts omfattade två grupper av lamm med samma ålder, vikt och parasitstatus. Den ena gruppen betade enbart cikoria, den andra gruppen betade klöver och rajgräs. Efter två veckor bedömdes parasittrycket i de båda grupperna. I cikoriagruppen hade parasiterna minskat med ca 50% jämfört med gruppen som betat klöver och rajgräs.

Ytterligare en SRUC-studie, utförd av Dr Houdijk, visade att lamm som betat cikoria hade 65% lägre parasithalter än de lamm som hade betat klöver och rajgräs.

"De cikoriafödda lammen hade också vuxit 25% snabbare. En senare studie visade att cikoriafödda lamm uppnått bättre vikt och klassning, och därmed bättre priser", sade Dr Houdijk.

Läs hela artikeln på Farmers Weeklys hemsida ››