Skyddsjakt efter varg

Länsstyrelsen i Jönköpings och Västra Götalands län har beslutat om skyddsjakt efter en varg.
Anledningen är den senaste tidens angrepp mot får och avsaknaden av andra lämpliga lösningar för stunden. Skyddsjakten gäller till och med den 16 augusti 2020 och ska inledas och genomföras i samråd med Länsstyrelsen.
Läs mer: Skyddsjakt efter varg ››