Slutrapport från nappaskinnprojektet (del 2)

Hämta projektrapporten:
Svenskproducerad lammnappa av svenska lamm- och fårskinn ››
Ett projekt finansierat av Stiftelsen för garverinäringens främjande
Författare och projektledare Claudia Dillmann, Svenska Fåravelsförbundet
I samarbete med Tomas Kero, Kero Leathers AB
Se också slutrapporten från nappaskinnprojektet del 1:
Nappaprojekt – för att få en bra ekonomi på vita skinn ››
Bakgrund
Vi i Svenska Fåravelsförbundet ville ta ett krafttag med de vita korsningsskinn som fårnäringen idag inte kan räkna in i sin ekonomi. Vi ville, i samarbete med Kero Leather AB, köra ett projekt i lite större skala för att undersöka om det kan gå att få ekonomi på vita korsningsskinn och om de kan förädlas till exempelvis nappaskinn. I dag importeras nappaskinnsprodukter av lamm till ett värde av 20 miljoner kronor. Dessa skinn kommer mestadels från Etiopien, Italien och Frankrike och saknar de värden som vi i Sverige kan ge våra skinn i form god djurhantering och miljötänk både vid uppfödning, slakt och vid beredning. En stor del lammnappa importeras även från Norge.
Projektets aktiviteter

  • Vi ville undersöka om det fanns några fårraser och/eller korsningar som lämpade sig bättre respektive sämre för nappaskinnproduktion.
  • Vi ville få en så miljövänlig produkt som möjligt så vi ville undersöka om vegetabilgarvning kunde vara ett alternativ.
  • Vi ville ta reda på om det fanns slakttider som var mer eller mindre lämpliga och om skinnen skiljde sig åt på höstlamm respektive vinterlamm av samma ras/korsning.
  • Vi ville testa och ta fram färger som var anpassade för lammnappa i kombination med ullfärger.
  • Vi ville undersöka hur vi gör bäst med ID märkning och spårning. Vi ville också ta reda på var på skinnet ID-märkningen bäst bör placeras för att få ut det mesta av skinnet.
  • Vi ville också undersöka om det kunde vara möjligt att få ekonomi i alla led, dvs från fårbonde/producent till slakteri, garveri och skinnförädlare.

TomasKero
Tomas Kero visar maskinen som ”hyvlar” ner skinnen, ett viktigt steg i nappatillverkningen. 0,6–1,3 mm är den ungefärliga tjockleken på fårens/lammens skinn.
nappaskinn
Bilden t.v. visar 2 fina skinn av lammnappa. Dorperskinnet som ligger överst har en väldigt fin narvyta som uppskattas inom skinnäringen. Det är sällan något ”dubbelskinn” på Dorper som det kan vara på många andra raser.
Bilden t.h. visar sträckskador som oftast kommer av hanteringen på slakteriet. De kan också bero på att djuret har druckit för dåligt inför slakt.
Bilder ur rapporten. Foto Claudia Dillmann.