Små förändringar i antalet djur på svenska gårdar

I fredags publicerade Jordbruksverket den årliga djurräkningen där vi kan se hur många lantbruksdjur det finns i juni i Sverige. I det stora hela är förändringarna av såväl antalet djur som antalet företag med djur små.

Fler får än 2020 men färre än 2021

Det djurslag där antalet djur förändrats mest under de senaste åren är fåren. Mellan 2020 och 2021 ökade antalet djur med drygt 22 000 stycken för att till juni 2022 minska med 13 500 djur. Antalet får minskade relativt mycket mellan 2017 och 2020 och är en bit från rekordåren runt 2011 då det uppskattades finnas fler än 600 000 djur i juni månad. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat något sedan juni 2021. Totalt fanns det knappt 8 300 jordbruksföretag med får i juni 2022.

Grafik Jordbruksverket

Läs mer på bloggen Jordbruket i siffror