”Småskaligt mathantverk har en lysande framtid”

Det menar Olle Karlsson som från och med maj kommer att ta över rollen som verksamhetsledare på Eldrimner, när nuvarande verksamhetsledare Bodil Cornell går i pension.

Läs om Eldrimners nya verksamhetsledare i Jordbruksaktuellt.