Smittskydd och djursmittor i en föränderlig värld

Den 12 oktober 2022 anordnar Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för första gången en smittskyddskonferens. Temat för konferensen är smittskydd och djursmittor i en föränderlig värld. Konferensen är öppen för alla intresserade.

Program för Smittskyddskonferens 12 oktober 2022

Moderator: Sanna Balsvik

10.00 – 10.15 Välkommen och inledning

Karl Ståhl, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt och Katharina Gielen, smittskyddschef, Jordbruksverket

10.15 – 12.15 Smittskydd och djursmittor i en föränderlig värld

  • Expertmyndighetens perspektiv med Karl Ståhl, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt
  • Företagsperspektivet med Mattias Espert, grisföretagare och ordförande för Sveriges Grisföretagare
  • Paus/bensträckare
  • Konsument-/livsmedelsförsörjnings-/samhällsperspektivet med Ingrid Eilertz från Lantbrukarnas Riksförbund
  • Myndighetschefernas perspektiv, samtal med Christina Nordin generaldirektör på Jordbruksverket och Ann Lindberg generaldirektör på Statens veterinärmedicinska anstalt.

12.15 – 13.30 Lunchpaus

13.30 – 15.30 Hur robust är vårt smittskydd?

  • Smittskydd och sjukdomsövervakning med Jenny Frössling, Statens veterinärmedicinska anstalt
  • Smittskyddsarbete inom djurhälsoorganisationerna – samtal med Växa, Andrea Holmström; Distriktsveterinärerna, Robert ter Horst; Gård & Djurhälsan, Ebba Schwan; Svensk Fågel, Pia Gustavsson
  • Kaffe/te paus
  • Smittskyddarbete imorgon med Estell Ågren, Statens veterinärmedicinska anstalt och Katharina Gielen, Jordbruksverket

15.30 – 16.00 Paneldiskussion

Hans Agné, Svenska köttföretagen; Maria Donis, Svensk Fågel; Håkan Henrikson, Gård & Djurhälsan; Marie Lönneskog Hogstadius, Svenska Ägg

Biljett till konferensen bokas via Jordbruksverkets webbutik