Smittskyddsrutiner för fårklippare

Vissa av fårens infektionssjukdomar smittar främst direkt från får till får, men det finns många sjukdomar som också kan smitta indirekt via föremål eller människor. Exempelvis kan fotröta spridas mellan besättningar med klövsaxen. Smittsamt muneksem, fotröta, parasiter och EHEC är exempel på sjukdomar som kan smitta med besökare. Maedi-Visna kan smitta via blod. Den som klipper får i flera besättningar måste därför vara speciellt noga med smittskyddsrutiner.

Foto Jonas Karlsson

Gård & Djurhälsan har tagit fram tydliga rekommendationer för smittskyddsrutiner vid fårklipppnig:

Klicka för att hämta